Contact Us

HomeContact Us

MAHASABHA OFFICE

Akhil Bharat Varshiya Maheshwari Mahasabha, Maheshwari Mahasabha Bhawan, Agyaramdevi Mandir Road, S.T. Stand Square, Ganeshpeth,
Telefax:07122734205
NAGPUR - 440 018

SABHAPATI OFFICE

Shri Shyam Sunderji Madanlalji Soni Lav - Kush 128, Vardhman Nagar NAGPUR 440 008 (Maharashtra)
(Birth Date : 02.10.1953)
Res.No : 7720054466
Office NO :(0712) 3204558
Mobile No : 99106 48224 98223 69996
Email-Address : visionabmm2020@gmail.com

MAHAMANTRI OFFICE

Shri Sandeepji Ugamchandji Kabra Jethi Niwas, Near Gol Building 1st C Road, Sardarpura JODHPUR 342 003 (Rajasthan)
(Birth Date : 01.12.1975)
Res.No :(0291)2611708
Office.No :(0291)2430634
Mobile No : 98281 08017
Email-Id : kabrajodhpur@gmail.com

WEBSITE COORDINATOR OFFICE

Sharad Gattani, Jt. Sec. Madhyanchal ABMM 204, Alay Flats, Near Vijay Cross Road, Ahmedabad 380009
Ph.: (O) 26464412,(R.) 26468425
Mobile No : 9426069001
Email-Id : gattanisharad@gmail.com

Rajkumar Periwal, Chief Coordinator Website Committee ABMM H-30 Madhavpura Market, 1st Floor, Shahibaugh Road, Ahmedabad-380004
Ph No: (O) 25623039 (R.) 26560400
Mobile No : 9327548048
Email-Id : rajoo.periwal@gmail.com