Yuva Sangathan

HomeSangathanYuva Sangathan

List Of Office Bearer

Akhil Bharatvarshiya Maheshwari Yuva Sangathan Padadhikari(2013-2016)

Shri.Rajkumarji Basantilalji Kalya

President

Address: Station Road, Gulabpura-311021, Dist. Bhilwara(Raj.)

Birth Date : ----

Res.No. : (01483)224202

Office No. :(01483)224203

Mobile No. : 9414113721

Email : rajkumarkalya@yahoo.com

Shri.Pravinji Laxminarayanji Somani

Secretary

Address: 444-447, Laxmi Plaza, Laxmi Industrial Estate,Link Road, Andheri (W),Mumbai 400053

Birth Date : ----

Res.No. : (0744)2501154

Office No. : 02261837301

Mobile No. : 9321166666

Email : psomani@groupinland.com